volejte: +420 382 271 346 / +420 604 758 044
pište: recepce@hotelcade.cz

Poznejte Písek

Město Písek se nachází v jižních Čechách na řece Otavě.  Historické centrum města je městkou památkovou zónou, najdete zde i infocentrum.

Jméno Písek je odvozeno od rýžování písku. Zlatonosný písek přilákal obyvatelstvo do tohoto koutu Čech již v době kamenné, rýžování zlata zde probíhalo zřejmě až od 12. století.

Město Písek dosáhlo velkého rozmachu za Přemysla Otakara II., který zde dal, v rámci ochrany zlaté stezky a rýžovnické osady, postavit hrad, kamenný most, dominikánský klášter a hradby.

Mezi dominanty města Písek se řadí:

Kamenný most

Jedná se o nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách a střední Evropě. Tato stavba byla postavena zřejmě za vlády Přemysla Otakara II. v gotickém slohu. Zdobí ji několik soch, nejstarší je z 18. století a nese název Kalvárie.

Kamenný most je známé také pod jménem „Jelení“.Podle pověsti se měl most jmenovat podle prvního, kdo po něm přejde Otavu. Shodou okolností se prvním chodcem stal jelen z nedalekého lesa. V roce 2007 bylo vyneseno oficiální usnesení, kdy most byl pojmenován „Kamenný most v Písku“. Mezi píseckými je znám také jako „starý most“.

Putimská brána

Putimská brána patřila mezi jednu ze tří bran, které chránily město Písek a která umožňovala průchod hradbami. Nacházela se v jihozápadní části opevnění a své jméno dostala podle obce Putim, ke které směřovala stezka vedoucí z této brány.

Brána se bohužel nedochovala do dnešních dní, na konci 19. století byla zbourána za účelem zlepšení dopravní obslužnosti. V blízkosti Putimské brány se nachází zrekonstruované gotické parkány.

Hrad v Písku

Hrad byl v Písku zbudován ve 13. století na popud tehdejšího českého krále Přemysla Otakara II.

Hrad bohužel na začátku 16. století vyhořel, rychle měnil majitele a chátral. Poslední dochovanou částí je tak bývalý královský palác, který je dnes součástí Prácheňského muzea.

Kostel Narození Panny Marie

Výstavba římskokatolického kostela započala ve 13. století u městských hradeb. Dnes je tento kostel dominantou města a nachází se v jeho historickém centru. Donedávna byl píseckou nejvyšší stavbou.