volejte: +420 382 271 346 / +420 604 758 044
pište: recepce@hotelcade.cz

Ceník

Jednolůžkový pokoj Standard 1300 Kč
Jednolůžkový pokoj Deluxe 1600 Kč
Dvoulůžkový pokoj Standard 1700 Kč
Třílůžkový pokoj Standard 2150 Kč
Velký třílůžkový pokoj s balkónem 2300 Kč
Dvoulůžkový pokoj Deluxe  1800 Kč
Dvoulůžkový pokoj Exclusive 2000 Kč
Dvoulůžkový pokoj Comfort   2200 Kč
Třílůžkový pokoj Comfort   2500 Kč
Jednolůžkový pokoj Economy 800 Kč
Dvoulůžkový pokoj Economy 1200 Kč
Třílůžkový pokoj Economy 1500 Kč
Apartmán pro 6 osob 3000 Kč

V ceně ubytování je již zahrnuta snídaně a místní poplatek z pobytu.  U Economické kategorie a Apatrmánu pro 6 sob je cena uvedena bez snídaně a to z důvodu toho, že tyto pokoje jsou vybaveny kuchyňkou. V případě zájmu lze snídani přiobjednat za 150 Kč/ osoba a den.

Domácí mazlíčci nejsou povoleni!

Snídaně na pokoj za příplatek 50 Kč / osoba

Storno podmínky

Výše storno-poplatku je sjednána v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení odstoupení od smlouvy do dne nástupu na ubytování určeného v Rezervaci, konkrétně je pak stanovena následovně:

a) je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno nejpozději do 48 hodin před okamžikem možného nástupu do hotelu (tj. nejpozději do 48 hodin před 14:00 hod. prvního dne termínu ubytování stanoveného v Rezervaci), nebude vůči klientovi uplatňován žádný storno poplatek, to však neplatí pro skupinové rezervace s minimálním počtem 3 pokojů nebo pro dlouhodobé pobyty v délce trvání od 4 dnů.

b) v případě skupinové rezervace s minimálním počtem 3 pokojů nebo pro dlouhodobé pobyty v délce trvání od 4 dnů nebude žádný storno poplatek uplatňován, pokud odstoupení od smlouvy o ubytování bude doručeno nejpozději do 14 dní před prvním dnem termínu ubytování stanoveného v Rezervaci. Je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno po tomto datu, avšak nejpozději do 48 hodin před 14:00 hod. prvního dne termínu ubytování stanoveného v Rezervaci, činí storno poplatek 50% z celkové ceny ubytování.

c) je-li odstoupení od smlouvy o ubytování doručeno v době 48 hodin do okamžiku možného nástupu do hotelu (tj. v době 48 hodin zbývajících do 14:00 hod. prvního dne termínu ubytování stanoveného v Rezervaci), bude klientovi účtován storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny ubytování.

Pokud Klient nenastoupí do hotelu nejpozději do 24:00 hod. prvního dne termínu ubytování stanoveného v Rezervaci a nebude ani informovat hotel o pozdním příjezdu, může ubytovatel odstoupit od smlouvy o ubytování. V těchto případech je Klient povinen zaplatit 100% celkové ceny ubytování určené v Rezervaci.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé straně.

Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování bez výpovědní doby před uplynutím ujednané doby v případě, že klient a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze smlouvy, těchto VOP, ubytovacího řádu hotelu, jakož i z právních předpisů České republiky. Dojde-li k takové výpovědi ubytovatelem, je klient povinen uhradit 100% celkové ceny určené v Rezervaci včetně ceny dalších služeb za předpokladu, že tyto byly klientem objednány a čerpány.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem Recepci nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu.

Na úhradu storno poplatku je Recepce oprávněna započíst Klientem již zaplacenou zálohovou fakturu nebo použít údaje platební karty Klienta k úhradě storno poplatku.

V případě zrušení pobytu, u kterého již byl provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek je ubytovatel povinen klientovi vrátit částku převyšující storno poplatek.