volejte: +420 382 271 346 / +420 604 758 044
pište: recepce@hotelcade.cz

Smluvní podmínky ubytování

Rezervace ubytování se provádí přes Recepci, a to písemně, telefonicky, emailem nebo vyplněním rezervačního formuláře na naší webové stránce.

Rezervace akceptovaná a potvrzená Recepcí (písemně) je pro obě smluvní strany závazná.

Pro akceptaci rezervace je Recepce oprávněna požadovat po Klientovi garanci a to platbu zálohové faktury ve výši 50% z částky sjednaného objemu ubytování nebo garanci platební kartou.

Klient je povinen uhradit zálohu v uvedené lhůtě splatnosti nebo na požádání uvést údaje o své platební kartě. Pokud tak Klient neučiní, není Recepce dále provedenou rezervací vázána a nemůže Klientovi garantovat objednanou kapacitu lůžek.

Cena za ubytování se hradí v hotovosti na Recepci Hotelu, bezhotovostně převodem na účet (na základě vystavení zálohové faktury, platbu je třeba dostatečně identifikovat celým jménem a příjmením, variabilním symbolem platby) nebo zablokováním částky na účtu Klienta předautorizací platební karty (Z karty Klienta žádná částka odečtena nebude, karta slouží pouze pro garanci závazné rezervace Klienta a bude použita pouze v případě, nastane-li situace, kdy bude Recepce oprávněna účtovat storno poplatek). Klient je povinen zadat pravdivé informace o své platební kartě. V případě, že autorizace bude bankou odmítnuta bez udání důvodu anebo z důvodu nekrytého účtu, rezervace je neplatná. O tom Klienta informuje Recepce během 24 hodin emailem.

Klient je povinen uhradit cenu za ubytování v Hotelu nebo její doplatek při příjezdu v hotovosti. Ubytování v Hotelu je možné uhradit také platební kartou.

Storno podmínky

Recepce je oprávněna účtovat storno poplatky u individuálních objednávek za následujících podmínek:

  • písemně, e-mailem potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 3 dny před příjezdem pouze písemně nebo e-mailem
  • při zrušení rezervace méně než 3 dny před příjezdem nebo nenastoupení ubytování je účtováno ve výši 100% z ceny první noci

Recepce je oprávněna účtovat storno poplatky u skupin nad 15 osob včetně ve výši:

  • od 15 do 3 dnů před příjezdem je účtováno 100% ceny z ceny první noci stornovaného objemu ubytování
  • při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem, v den příjezdu nebo během pobytu je jako stornopoplatek účtováno 100 % celkové ceny stornovaného objemu ubytování

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem Recepci nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu.

Na úhradu storno poplatku je Recepce oprávněna započíst Klientem již zaplacenou zálohovou fakturu nebo použít údaje platební karty Klienta k úhradě storno poplatku.

V případě zrušení pobytu, u kterého již byl provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek je ubytovatel povinen klientovi vrátit částku převyšující storno poplatek.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit placenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

Ubytování v hotelu

Klient je povinen ubytovat se v den jeho nástupu do 21,00 hodin. Pozdější nástup je možný pouze po předchozí domluvě s Recepcí.

Klient je povinen v den odjezdu opustit pokoj do 12,00 hodin (není-li na Recepci dohodnut pozdější odjezd).